Pedigree:

Zorro - Level

Breeder:
Prize money:
Zorro
Grey stallion - 2004 - KWPN | xx : 37.71%
Level | Approved for: BWP, SWB
Clinton
1993 - Holst | xx : 42.19%
Level
Saberlina
1999 - KWPN | xx : 30.09%
Corrado I (San Patrignano Corrado)
1985 - Holst | xx : 56.25%
Level
Urte I
1982 - Holst | xx : 28.13%
Cavalier (San Patrignano Mister)
1984 - KWPN | xx : 28.52%
Level
Daberlina
1985 - KWPN | xx : 32.04%
Cor de la Bryère
1968 - SF
Soleil
1980 - Holst
Masetto
1976 - Holst
Ohra
1977 - Holst
Maykel
1971 - KWPN
Wina
1980 - KWPN
Uniek
1965 - KWPN
Aberlina
1982 - KWPN