Pedigree:

Untouchable (Uarina) - Level

Breeder:
Prize money:
Untouchable (Uarina)
Bay mare - 2001 - KWPN | xx : 29.7%
Level
Baloubet du Rouet stallion
1989 - SF | xx : 39.07%
Level
Barina
1983 - KWPN | xx : 20.32%
Galoubet A
1972 - SF | xx : 21.88%
Level
Mesange du Rouet
1978 - SF | xx : 56.25%
Sultan
1976 - KWPN | xx : 42.19%
Olgarina
1973 - KWPN | xx : 1.57%
Almé Z
1966 - SF
Viti
1965 - TF
Starter
1962 - SF
Badine
1967 - SF
Marinier
1971 - SF
Nireina
1972 - KWPN
Epigoon
1963 - Sgldt
Karina
1969 - KWPN