Pedigree:

Albführen's Bianca - Level

Breeder:
Prize money:
Albführen's Bianca
Bay mare - 2006 - SWB | xx : 32.68%
Level
Balou du Rouet WFFS
1999 - Old | xx : 32.24%
Level
Coco
2000 - SWB | xx : 33.99%
Baloubet du Rouet stallion
1989 - SF | xx : 40.63%
Level
Georgia (Conette)
1995 - Old | xx : 23.84%
VDL Cardento (Cardento)
1992 - Holst | xx : 53.13%
Level
Maxia
1992 - SWB | xx : 14.85%
Galoubet A
1972 - SF | Level
Mesange du Rouet
1978 - SF
Continue
1990 - Old
Georgette II
1984 - Old
Capitol I
1975 - Holst
B-Estelle
1987 - Holst
Maraton
1976 - SWB
Frexia
1984 - SWB