Pedigree:

Mainkur xx - Level

Fokker:
Mainkur xx
Bruin merrie - 1940 - TB | xx : 100%
Janus xx
1929 - TB | xx : 100%
Makrone xx
1934 - TB | xx : 100%
Buchan xx
1916 - TB | xx : 100%
Jane Pierney xx
1923 - TB | xx : 100%
Graf Ferry xx
1918 - TB | xx : 100%
Makrele xx
1928 - TB | xx : 100%
Sunstar xx
1908 - TB
Hamoaze xx
1911 - TB
Stefan the Great xx
1916 - TB
Tubbercurry xx
1916 - TB
Fervor xx
1906 - TB
Grave An Gay
1899
Pergolese xx
1914 - TB