Pedigree de Formidable Sanssassee

Naisseur:
International Gains depuis 2015: € 52
Formidable Sanssassee
Bai hongre - 2015 - SF | xx : 36.73%
Kraque Boom
1998 - SF | xx : 46.3%
Quinoa Du Cauchure
2004 - SF | xx : 27.15%
Olisco
1980 - SF | xx : 36.72%
Baby Boom IV
1989 - SF | xx : 54.69%
Flipper d'Elle stallion
1993 - SF | xx : 55.09%
Jalisco B
1975 - SF
Stella
1962 - SF
Joyau d'Or
1975 - SF
Kermirande
1976 - SF
Double Espoir
1969 - SF
Pavlova des Malais
1981 - SF
Père:
1998
Kraque Boom (SF, bai, Étalon par Olisco) Approuvé pour: BWP, SF
Père de: Racket-K van 't Kattenheye - (Niveau 1.30m) - €85;  Formidable Sanssassee - (Niveau 1.20m) - €52;  Envole Moi - (Niveau 1.35m) - €19
1er Mère:
2004
Quinoa Du Cauchure (SF, alezan, jument par Flipper d'Elle)
mère de 1 chevaux 4 ans +, 1 chevaux de sport
00
2015
Formidable Sanssassee (SF, bai, hongre par Kraque Boom)