Pedigree:

Sans Souci xx - Level

Breeder:
Sans Souci xx
Bay stallion - 1904 - TB | xx : 100%
Le Roi Soleil xx
1895 - TB | xx : 100%
Sanctimony xx
1896 - TB | xx : 100%
St. Serf xx
1887 - TB | xx : 100%
St Simon xx
1881 - TB