Pedigree:

Ballousson - Level

Breeder:
Prize money:
Ballousson
Bay gelding - 2007 - Hann | xx : 20.69%
Level
Balou du Rouet WFFS
1999 - Old | xx : 29.7%
Level
Grisette
1993 - Old | xx : 10.16%
Baloubet du Rouet stallion
1989 - SF | xx : 40.63%
Level
Georgia (Conette)
1995 - Old | xx : 20.32%
Grannus ((Grannus Granit))
1972 - Hann | xx : 3.13%
Biene 75
1987 - Old | xx : 17.19%
Galoubet A
1972 - SF | Level
Mesange du Rouet
1978 - SF
Continue
1990 - Old
Georgette II
1984 - Old
Graphit
1964 - Hann
Odessa
1967 - Hann
Beach Boy
1983 - KWPN
Aloysia I
1983 - Old