Pedigree:

Clever Boy HC Z - Level

Breeder:
Prize money: € 153
Mareline: Holstein 4220
Clever Boy HC Z
Grey stallion - 2010 - Z | xx : 47.77%
Level | Approved for: AES
Clintissimo Z
2005 - Holst | xx : 45.71%
Level
Fruehling
2005 - BWP | xx : 49.23%
Clinton I
1990 - Holst | xx : 45.32%
Level
Idylle CB
1994 - Holst | xx : 46.1%
Canadian River
1994 - Holst | xx : 46.88%
Genesis II
1992 - Holst | xx : 51.57%
Carolus I
1986 - Holst
Waage I
1984 - Holst
Carthago Z
1987 - Holst | Level
Delmara
1989 - Holst
Capitol I
1975 - Holst
Ebelin
1990 - Holst
Landgraf I
1966 - Holst
Biathlon
1987 - Holst