Pedigree:

Giorgio - Level

Breeder:
Giorgio
Bay stallion - 1988 - KWPN | xx : 39.07%
Approved for: KWPN
Wellington
1980 - KWPN | xx : 37.5%
Cityster
1984 - KWPN | xx : 37.5%
Nimmerdor
1972 - KWPN | xx : 31.25%
Level
Patty
1974 - KWPN | xx : 50%
Notaris
1972 - KWPN | xx : 50%
Troonster
1977 - KWPN | xx : 25%
Farn
1959 - Holst
Ramonaa
1963 - KWPN
Lucky Boy xx
1966 - TB
Eritama
1963 - NWP
Courville xx
1952 - TB
Vodea A
1965 - KWPN
Marco Polo
1962 - Trak
Ehredame
1963 - NWP